Tomáš Drnek

Cena pro mecenáše

Pomáhá (nejen) finančně lidem se zdravotním postižením, jejich rodinám, seniorům a pěstounským rodinám

Filantropický postoj k životu se u Tomáše Drnka vyvíjel již od mládí. Stal se dobrovolníkem YMCA v Jindřichově Hradci a spolu se skupinou dalších mladých lidí obnovili činnost tohoto sdružení v regionu. Stal se hlavním vedoucím dětských táborů, věnoval se sportu, studiu, později vlastní rodině a rodinné firmě. Nyní jako právník a ekonom oba tyto obory využívá ke spolupráci s organizací Otevřená OKNA, která podporuje osoby se zdravotním postižením nebo seniory. Spolupráce vznikla díky přátelským vztahům a důvěře mezi rodinou zakladatelky Otevřených OKEN a rodinou Tomáše a trvá již řadu let.

Organizaci Otevřená OKNA podporuje Tomáš Drnek finančně i formou osobní pomoci či v podobě poskytování služeb. Peněžní pomoc poskytuje Tomáš z vlastních prostředků. Zdarma také poskytuje právnické a ekonomické rady a pomáhá se zadáváním zakázek pro chráněné dílny, které organizace provozuje.

Díky Tomášovi se podařilo nakoupit velké množství vybavení pro chráněné a sociálně terapeutické dílny a chráněné bydlení a také realizovat opravy na domě, který organizace dostala darem. Na přelomu let 2014 a 2015 pomohl bezpečně projít z právní formy občanského sdružení na jinou právní formu, jak to vyžadoval občanský zákoník. Za čtrnáct let působení organizace činí jeho finanční podpora 820 tisíc korun, osobní podpora je však nevyčíslitelná.

Nominovala: Drahomíra Blažková, Otevřená OKNA