Michal Wagner

Cena Závěť pomáhá

Žije život podle přesvědčení, že člověk má přírodě také něco vracet

Michal Wagner má jako přírodovědec celý život velmi silný vztah k přírodě a péči o ni se dlouhodobě dobrovolnicky věnuje. Když se po listopadu 1989 vrátil z emigrace do Čech, nejprve své aktivity směřoval do pražského Šáreckého údolí. V roce 2010 odjel na léčebný pobyt do Lázní Aurora v Třeboni, kde ho zaujal zdejší rozsáhlý lázeňský park. Od té doby přijíždí do Třeboně na lázeňský pobyt pravidelně. Zdejší park mu učaroval nakolik, že během těchto pobytů zde rozběhl dobrovolnickou činnost na zvelebování parku, především na zvyšování biodiverzity bylinného patra lučních a hájových ekosystémů. Od roku 2013 nakoupil a daroval parku osivo v celkové hodnotě převyšující 40 tisíc korun. Zároveň se spolupodílel na tvorbě koncepčního dokumentu Plán péče o lázeňský park Aurora a v Třeboni bezplatně pořádá přednášky o lázeňském parku i parcích ve světě.

Především díky Michalu Wagnerovi vznikly v parku nové květnaté louky. Jde o fenomén volné krajiny a přírodních parků, který dnes ve střední Evropě citelně schází. Do zakládání luk se stále aktivně zapojuje i fyzicky. Pan Wagner si zároveň uvědomuje, že soukromí dárci v oblasti péče o přírodu u nás stále chybějí, a tak chce pomoci i osobním příkladem. Aby se park mohl rozvíjet i po jeho odchodu, rozhodl se ve své závěti odkázat celkem 500 tisíc korun na činnosti s tím spojené.

Nominoval: Jaroslav Fliegel, Město Třeboň