Ludmila Böhmová

Cena pro srdcaře

Pomáhá ve Středoafrické republice vzdělávat mladou generaci, aby podpořila její budoucí ekonomickou nezávislost

V roce 2006 s manželem Karolem a dalšími čtyřmi dobrovolníky založili obecně prospěšnou společnost SIRIRI, která ve Středoafrické republice (SAR), jedné z nejchudších zemí světa, pomáhá již dvanáctým rokem konkrétním lidem a obcím – především v oblasti vzdělávání, zdravotnictví a zemědělství. Tehdy si Ludmila uvědomila, že jedinou šancí pro budoucí ekonomickou nezávislost a emancipaci je podpořit místní obyvatele v samostatnosti, především pak mladou generaci.

Prvním projektem bylo vybudování denního stacionáře pro sirotky ve městě Bozoum. V roce 2011 odjela s manželem poprvé do SAR, kde se podíleli na vybudování střední školy v Bozoum, později i ubytovny pro studenty školy. Provoz této školy SIRIRI dlouhodobě podporuje. V roce 2015 iniciovala Ludmila vytvoření vzdělávacího programu Škola hrou v SAR, v rámci něhož bylo dosud vyškoleno už 399 místních učitelů a pro školy byl vyroben ilustrovaný slabikář, historicky první v místním národním jazyce sango. Úspěch tohoto projektu je obrovský. Zatímco předtím se zdejší děti učily číst a psát francouzsky, tedy v jazyce, kterému prakticky vůbec nerozumí, a po absolvování prvního stupně základní školy ovládala čtení a psaní jen asi třetina z nich, po roce pilotního projektu s novým slabikářem umělo na konci školního roku číst a psát více než 80 % prvňáků.

Dobrosrdečnost je v rodině dědičná – Ludmila a Karol vychovali šest dětí, které se rovněž do pomoci v Africe dobrovolnicky zapojili. A k dnešnímu dni mají manželé již neuvěřitelných osmnáct vnoučat…

Nominoval: Tomáš Gago