Karel Janeček

Cena pro mecenáše

Část svých zisků vkládá zpět do společnosti, aby pomohl jejímu posunu vpřed

Karel Janeček je matematik, sociální reformátor a příklad úspěšného podnikatele, který část svých zisků vkládá zpět do společnosti. Filantropii se oficiálně věnuje od roku 2010 a záběr jeho pomoci je široký – podporuje celou řadu společenských oblastí.

Prostřednictvím Nadačního fondu Neuron začal podporovat talentované vědce ze všech oborů. Nadační fond pomoci je zaměřený na pomoc lidem, kteří se bez vlastního zavinění dostali do úzkých – například se stali oběťmi podvodu nebo přílišné byrokracie. Karel Janeček prostřednictví tohoto fondu pomohl desítkám či stovkám jednotlivců i rodin, které se dostaly do bezvýchodné situace. Díky využití tzv. crowdsourcingu navíc k sobě tato podpora strhává i širokou veřejnost. Prostřednictvím Nadačního fondu proti korupci pomáhá Karel Janeček dlouhodobě odhalovat korupční jednání ve veřejné správě, řadu korupčních kauz se podařilo dostat k soudům, do médií, povědomí veřejnosti. Zároveň se mu podařilo popularizovat demokratickou volbu hlavy státu a povzbudit zájem lidí o veřejné dění skrze Institut pro Demokracii 21 a projekt Prezident 21. Díky Nadaci Karla Janečka se podařilo podpořit spoustu mladých společenských inovátorů a jejich projektů. Mimo to Karel Janeček finančně podporuje i mnoho jiných organizací a projektů.

Pomoc ostatním považuje za něco naprosto přirozeného a motivuje k ní i své okolí. Jeho cílem je posouvat společnost kupředu jako celek – k vyspělosti, toleranci a většímu sebevědomí.

Nominoval: Dominik Jandl