soska1

1Nadace VIA pod záštitou Velvyslanectví Spojených států amerických udílí Cenu VIA BONA za filantropii.

Cena VIA BONA je prestižní veřejné ocenění jednotlivců i společností za jejich dobročinné úsilí v České republice. Každoročně vyzdvihuje následováníhodné příklady dárcovství, ukazuje nové filantropické trendy a sehrává tak roli jakéhosi majáku, který inspiruje a ukazuje cestu všem současným i potenciálním dárcům.

via-bona-banner-2014-velky-vitezove


 

NOVINKY


Známe vítěze Ceny VIA BONA 2014

1. října 2014

Cena novinářů pro individuálního dárce:
Kvido Štěpánek
za dlouhodobou pomoc a podporu řady neziskových organizací jako např: Orlickoústecká nemocnice, UNICEF, sdružení Jasněnka, Nadace charty 77. Kvido Štěpánek sám říká: „Pokud mám možnost pomoci, tak je potřeba to udělat, protože my, kteří jsme zdraví, zajištění a pomoc druhých nepotřebujeme, bychom měli pomáhat těm potřebným. Neříkejme nikdy „ať to zařídí stát či jím zřízené instituce“. Pokud mám pocit, že by se mělo něco změnit, měl bych se o to zasloužit především sám. Nenadávejme na politiky, sami jsme si je zvolili, pojďme příkladem, protože ač se to nezdá i v dnešní době platí, že příklady táhnou.“

Cena pro mladého filantropa:
Martin Kučera a Vojtěch Paukner 
za projekt „Milý Ježíšku…“, funkční systém obdarovávání dětí z dětských domovů. Do projektu bylo zapojeno 24 dětských domovů z České a Slovenské republiky, které nominovaní sami kontaktovali. V prvním kole bylo během tři dní splněno přes 217 dětských přání. Celkem bylo vyslyšeno 500 dětských přání. Webové stránky projektu www.milyjezisku.eu navštívilo 30.000 návštěvníků. 

Cena za osobní zaujetí – Srdcař roku:
Tuto cenu letos výjimečně získali dva „Srdcaři“. Zvolením dvou vítězů v této kategorii chce komise zdůraznit, že pro společnost jsou stejně důležití ti, kterým se daří rozjet velké a mediálně viditelné charitativní projekty, tak „obyčejní“ lidé, kteří nemají možnost darovat velké finanční částky, ale přesto se rozhodnou pomáhat se stejně velkým osobním nasazením. 

Barbora Jindřiška Petrtýlová 
za mimořádnou výdrž a obětavost, se kterými se již 14 let každou první sobotu v měsíci neúnavně účastní projektu organizace UNICEF Pečení pro děti. Kromě pomoci s realizací akce přímo na místě vytváří a spravuje web projektu, finančně přispívá do fondu UNICEF a jako dobrovolník se účastní i dalších dlouhodobých projektů této organizace.

Petr Sýkora
za osobní nasazení a odvahu, se kterými přistoupil k realizaci unikátního projektu DOBRÝ ANDĚL. Za více než 30 měsíců existence nadačního fondu DOBRÝ ANDĚL pomohl rozdělit více než 1 500 rodinám s nemocnými dětmi téměř 90 milionů korun a umožnil tak více než 27 tisícům dárců zažít radost z dávání. Přínos Petra Sýkory je vyšší než plný pracovní úvazek a mimo jiné je také sám Dobrým andělem a finančně podporuje rodiny s dětmi.

Cena za otevírání nových cest:
Aleš Jeník
za dlouhodobou podporu neziskového sektoru, která začala zapojením do projektu společnosti Vodafone Rok Jinak, jehož výsledkem bylo vytvoření online platební brány pro neziskové organizace Darujme.cz. Pan Jeník následně založil sdružení CRM pro neziskovky, které pomáhá profesionalizaci neziskového sektoru napojením na CRM systém Salesforce.com. Aleš Jeník neustále hledá nové možnosti, jak daný projekt rozšířit a jak neziskový sektor technologicky dále rozvíjet.

Cena pro malou a střední firmu:
GALVAMET spol. s.r.o.
za dlouholetou podporu Charity Vsetín. Kromě významné finanční pomoci se do společných aktivit zapojují i samotní zaměstnanci firmy, kteří podporují již běžící projekty a sami iniciují vznik nových.

Cena pro velkou firmu:
AVAST Software s.r.o.
za rozvoj paliativní péče v ČR a dlouhodobou pomoc občanskému sdružení Cesta domů, která díky tomu mohla posílit stabilitu zdravotního týmu a zvýšit kapacitu poskytované pomoci. Avast nominovaly i další organizace, které firma finančně podporuje: Hospicová péče sv. Zdislavy, o.p.s., Hospic Anežky České, Sdílení o.p.s., Nadační fond Umění doprovázet, Domov Sue Ryder, o.p.s., Společnost DUHA, Oblastní charita Červený Kostelec a Sdružení Linka bezpečí. 

docTisková zpráva (doc, 387 kB)

Statistiky soukromého dárcovství v letech 2000 - 2013

Cena novinářů pro individuálního dárce:

Jana Bečvářová
Jana Bečvářová již několik let podporuje občanské sdružení Středisko náhradní rodinné péče, které pomáhá ohroženým dětem žijícím mimo vlastní rodinu. Paní lékárnice z pražského IKEMu, jež nyní žije v Paříže, nadchla k pomoci i řadu svých kolegů. Společně připravili sbírku pro děti. Neváhá práci věnovat i večery a víkendy. „Pomáhat lidem a být empatická považuji za samozřejmost. Měla jsem šťastné dětství, pak jsem třicet let pracovala v nemocniční lékárně. Díky kolegyni, která adoptovala dvě děti, jsem se začala intenzivně zajímat o náhradní rodinnou péči, považuji to za veledůležité téma. Pomáhám i jiným organizacím, naštěstí mám v tomto směru velkou podporu v manželovi“, říká Jana Bečvářová. Tuto cenu uděluje porota třinácti novinářů z předních českých médií.


Cena za školní dobročinnost:

Studenti Gymnázia Broumov a paní učitelka Šárka Rambousková

Porotu oslovil tento projekt svou naprostou výjimečností. Studenti gymnázia se rozhodli podporovat žáky ze sociálně vyloučených rodin z broumovské základní školy. Snaží se o to, aby žáci bez problému zvládali základní vzdělávání, a doučují je. Zároveň napomáhají odstraňovat negativní nálady ve společnosti vůči Romům.


Cena za osobní zaujetí – Srdcař roku:
Ondřej Horecký
Také v tomto případě projekt porotu zaujal hned na první pohled. Mladých lidí, kteří namísto budování kariéry odjedou po vystudování vysoké školy do zahraničí pečovat o ochrnuté lidi a vydělané peníze použijí na péči o sirotky v Tanzánii, moc neexistuje. Ondřej Horecký založil v roce 2006 občanské sdružení Bez mámy, které pomáhá v Tanzánii hledat adoptivní rodiče pro sirotky a navazuje dlouhodobou spolupráci mezi českými a africkými školami. Je opravdový „srdcař“!


Cena za otevírání nových cest:

Adastra, s. r. o.
V této kategorii mají být oceněni ti, kdo mají odvahu a invenci pomáhat „jinak“. Firma Adastra si vítězství určitě zasloužila, protože se pustila do tématu, kterému se firemní dárci spíše vyhýbají. V roce 2011 se stala hlavním partnerem kampaně „Nebojme se zbytečně“ občanského sdružení Cesta domů, které se zabývá komplexní pomocí umírajícím a jejich rodinám.

Cena pro malou a střední firmu:.
M
IBCON a. s.
Společnost Mibcon dlouhodobě podporuje Nadační fond Klíček, který pomáhá hospitalizovaným, vážně a nevyléčitelně nemocným dětem a jejich blízkým. Nejde přitom jen o peníze, v projektu jsou zapojeni i zaměstnanci firmy, kteří dnes již například soukromě pořádají sbírky, jeden z nich dokonce věnoval nadačnímu fondu svůj automobil.   

Cena pro velkou firmu za strategické dárcovství
:
KMPG Česká republika, s. r. o.

U firemního dárcovství je jedním z nejdůležitějších parametrů dlouhodobost. Pro příjemce pomoci není nic cennějšího než vědět, že mohou s podporou počítat v horizontu delším než jeden rozpočtový rok. Společnost KPMG od roku 2004 významně, strategicky a dlouhodobě pomáhá ekologickému sdružení Tereza. Nejde přitom jen o finance. KPMG poskytuje i další podporu jako je právní poradenství, tisk materiálů nebo překlady. Organizuje též dobrovolnické dny, vánoční trh či posílá hmotné dary pro děti.Cena pro velkou firmu za podporu konkrétního projektu
:
OKD, a. s.

Společnost OKD se prostřednictvím své nadace od roku 2011 systematicky angažuje v oblasti podpory pracovní integrace hendikepovaných lidí. V roce 2011 získalo podporu v celkové výši 9 milionů korun více než 30 chráněných dílen a dalších neziskových organizací, jež vytvářejí pracovní místa pro zdravotně hendikepované. V případě tohoto projektu šla ale dál než jen k finanční podpoře chráněných dílen. Uvědomila si také, že se výrobky z nich musejí prodat – jinak jde jen o prázdné „cvičení: podílela na vzniku internetového e-shopu chráněných dílen: www.pracepostizenych.cz.

Tisková zpráva k finalistům 17. ročníku Ceny VIA BONA

3. září 2014

Na tiskovou zprávu ke všem finalistům se můžete podívat zde.

Již známe všechny finalisty 17. ročníku Ceny VIA BONA

3. září 2014

V úterý 2. 9. se v Nadaci VIA sešla poslední hodnotící komise Ceny pro mladého filantropa a vybrala tyto tři finalisty: 

Aktivní Kladno za rozhodnutí  zpestřit nabídku volnočasových aktivit pro různé věkové skupiny ve svém okolí. Studenti Gymnázia Kladno si vyzkoušeli organizaci velké akce v Domě kultury Rozjezd!, další rok úspěšně zahájili uspořádáním Galaparty v Galerii Kladno. Pravidelně spolupracují s Domovem seniorů, se Speciální školou Slunce v Unhošti, či s družinami, pro které připravují kulturní programy. Na půdě gymnázia přišli s novinkou Debatní soutěže a pro klienty centra komplexní sociální péče Fontána připravili velikonoční program.

- Kvarta B, Gymnázia Chodovická Praha 9, za zapojení do akce Projekt Občan a realizaci projektu se zaměřením na seniory. Od 21. 11. 2013 navštěvuje skupina studentů jednou týdně Domov sociálních služeb na Praze 9, hrají se seniory hry, předčítají knihy a v létě chodí ven. Před Vánoci zde uspořádali společně Mikulášskou besídku a před Velikonoci barvili se seniory vajíčka.

- Martin Kučera a Vojtěch Paukner za projekt „Milý Ježíšku…“, funkční systém obdarovávání dětí z dětských domovů. Do projektu bylo zapojeno 24 dětských domovů z České a Slovenské republiky, které nominovaní sami kontaktovali. V prvním kole bylo během tři dní splněno přes 217 dětských přání. Celkem bylo vyslyšeno 500 dětských přání. Webové stránky projektu www.milyjezisku.eu navštívilo 30.000 návštěvníků.

Letošním finalistů moc gratulujeme a velké díky všem, kteří zaslali své nominace. Všechny příběhy byly velmi silné, inspirativní a úctyhodné.

Strana 1 z 12

Řekli o ceně

albright m„Během posledních let jsem pomáhala mnoha nadacím a myslím si, že právě Nadace VIA je založena na těch správných principech. Podpora těch, kteří jsou aktivní; partnerství veřejného a soukromého sektoru; posilování demokracie na místní úrovni; různorodost finančních zdrojů a zaměření, jež nachází rovnováhu mezi individuální odpovědností a důrazem na komunitu. Všechny tyto ingredience jsou vskutku ta správná cesta, správná via, jež posiluje svobodný život v České republice.“

Madeleine Albright, bývalá ministryně zahraničí USA


ditastejskalova„Cena VIA Bona je již několik let poslem dobrých zpráv a zaslouženou odměnou pro ty, kdo i v dnešní uspěchané a anonymní době investují svůj čas a finanční prostředky do zvelebování prostředí, ve kterém žijeme. Každoročně obdivuji zejména nápaditost regionálních projektů a zájem místních firem se na prospěšných aktivitách podílet. I když je jejich ekonomická situace mnohdy složitá, snaží se i přesto podpořit projekty, které mají pro zlepšení života v regionu velký přínos. Doufám, že takových firem i občanů bude stále více a za několik let budeme považovat dárcovství za naprosto běžnou věc v životě každé firmy nebo jednotlivce.“

Dita Stejskalová, ředitelka agentury Ogilvy Public RelationsPATRONI  VYHLAŠUJE POD ZÁŠTITOU  PARTNEŘI 


MURIEL ANTON

LIBOR MALÝ

MANŽELÉ VOLÍNOVI

logo

us emb  pm pwc vodafone CS NEW RGB
PRO BONO PARTNEŘI 
acc logo EDUin barva slogan velke logosciodovet  AMSP logo cĚŚesky velke pruhledne
 SMOCR blue_logo
MEDIÁLNÍ PARTNEŘI
hn respekt motejlek TRADE NEWS trademark
logo N.cz barva 2014

ecn