soska1

1Nadace VIA pod záštitou Velvyslanectví Spojených států amerických udílí Cenu VIA BONA za filantropii.

Cena VIA BONA je prestižní veřejné ocenění jednotlivců i společností za jejich dobročinné úsilí v České republice. Každoročně vyzdvihuje následováníhodné příklady dárcovství, ukazuje nové filantropické trendy a sehrává tak roli jakéhosi majáku, který inspiruje a ukazuje cestu všem současným i potenciálním dárcům.

via-bona-banner-2014-velky-finalisti

 

NOVINKY


Tisková zpráva k finalistům 17. ročníku Ceny VIA BONA

3. září 2014

Na tiskovou zprávu ke všem finalistům se můžete podívat zde.

Již známe všechny finalisty 17. ročníku Ceny VIA BONA

3. září 2014

V úterý 2. 9. se v Nadaci VIA sešla poslední hodnotící komise Ceny pro mladého filantropa a vybrala tyto tři finalisty: 

Aktivní Kladno za rozhodnutí  zpestřit nabídku volnočasových aktivit pro různé věkové skupiny ve svém okolí. Studenti Gymnázia Kladno si vyzkoušeli organizaci velké akce v Domě kultury Rozjezd!, další rok úspěšně zahájili uspořádáním Galaparty v Galerii Kladno. Pravidelně spolupracují s Domovem seniorů, se Speciální školou Slunce v Unhošti, či s družinami, pro které připravují kulturní programy. Na půdě gymnázia přišli s novinkou Debatní soutěže a pro klienty centra komplexní sociální péče Fontána připravili velikonoční program.

- Kvarta B, Gymnázia Chodovická Praha 9, za zapojení do akce Projekt Občan a realizaci projektu se zaměřením na seniory. Od 21. 11. 2013 navštěvuje skupina studentů jednou týdně Domov sociálních služeb na Praze 9, hrají se seniory hry, předčítají knihy a v létě chodí ven. Před Vánoci zde uspořádali společně Mikulášskou besídku a před Velikonoci barvili se seniory vajíčka.

- Martin Kučera a Vojtěch Paukner za projekt „Milý Ježíšku…“, funkční systém obdarovávání dětí z dětských domovů. Do projektu bylo zapojeno 24 dětských domovů z České a Slovenské republiky, které nominovaní sami kontaktovali. V prvním kole bylo během tři dní splněno přes 217 dětských přání. Celkem bylo vyslyšeno 500 dětských přání. Webové stránky projektu www.milyjezisku.eu navštívilo 30.000 návštěvníků.

Letošním finalistů moc gratulujeme a velké díky všem, kteří zaslali své nominace. Všechny příběhy byly velmi silné, inspirativní a úctyhodné.

Finalisté v dalších kategoriích jsou na světě

28. srpna 2014

Po úterním zasedání celkové hodnotící komise již známe finalisty téměř ve všech kategoriích 17. ročníku Ceny VIA BONA. Chybí již jen kategorie mladé filantropie, o které se bude rozhodovat v úterý 2.9. Výběr byl pro komisi opravdu těžký. Finalistům gratulujeme a všem nominovaným děkujeme za krásné věci, které dělají.

Cena pro malou a střední firmu: 

- GALVAMET spol. s.r.o. za dlouholetou podporu Charity Vsetín. Kromě významné finanční pomoci se do společných aktivit zapojují i samotní zaměstnanci firmy, kteří podporují již běžící projekty a sami iniciují vznik nových.

- PRVNÍ CHODSKÁ s.r.o. za propracovanost a dlouhodobost projektu Nadační fond Schody do života, na který každoročně uvolňuje 1% z vytvořeného zisku. Projekt cíleně podporuje potřeby každého dítěte dětského domova zvlášť. Hlavním vkladem do projektu jsou stovky až tisíce hodin dobrovolné práce zaměstnanců a vedení firmy. 

- RSJ a.s. za štědrou podporu neziskové organizace Dialog Jessenius o.p.s., která díky této podpoře pomáhá onkologicky nemocným pacientům. Kromě finanční spolupráce se firma RSJ snaží pomáhat i s propagací těchto projektů. RSJ je dále ceněna pro svou podporu vědy a výzkumu.

Cena pro velkou firmu: 

 - AVAST Software s.r.o. za rozvoj paliativní péče v ČR a dlouhodobou pomoc občanskému sdružení Cesta domů, která díky tomu mohla posílit stabilitu zdravotního týmu a zvýšit kapacitu poskytované pomoci. Avast nominovaly i další organizace, které firma finančně podporuje: Hospicová péče sv. Zdislavy, o.p.s., Hospic Anežky České, Sdílení o.p.s., Nadační fond Umění doprovázet, Domov Sue Ryder, o.p.s., Společnost DUHA, Oblastní charita Červený Kostelec a Sdružení Linka bezpečí.

- AVON Cosmetics, spol. s.r.o. za dlouhodobou finanční podporu organizace proFem o.p.s., která směřovala na realizaci řady workshopů s tématikou domácího násilí, mediální kampaň k benefičním koncertům a do Fondu právní pomoci pro oběti domácího násilí.

- PRECIOSA, a.s. za již skoro dvacet let trvající finanční podporu Střední uměleckoprůmyslové školy a Vyšší odborné školy v Turnově. Škola tyto prostředky využila na pořízení např. horkovzdušné sušárny do chemické laboratoře nebo kovářské výhně. Preciosu nominovaly i další organizace, které firma finančně podporuje: občanské sdružení Kokonín, taneční škola TAKT Liberec, Česká sklářská společnost, o.s. a Jablonecký klub onkologických pacientů.

Cena za otevírání nových cest: 

 - Československá obchodní banka, a. s. za Kartu dobré vůle, která umožňuje svým majitelům odvádět 0,6 % z každé provedené platby u obchodníka a tím pravidelně přispívat na vybrané charitativní projekty. Odhadovaná částka, která by mohla být díky této kartě přerozdělena mezi neziskové organizace v roce 2014, je dva miliony korun.

- Aleš Jeník za dlouhodobou podporu neziskového sektoru, která začala zapojením do projektu společnosti Vodafone Rok Jinak, jehož výsledkem bylo vytvoření online platební brány pro neziskové organizace Darujme.cz. Pan Jeník následně založil sdružení CRM pro neziskovky, které pomáhá profesionalizaci neziskového sektoru napojením na CRM systém Salesforce.com. Aleš Jeník neustále hledá nové možnosti, jak daný projekt rozšířit a jaké oblasti neziskového sektoru technologicky dále rozvíjet.

- LMC s. r. o. za jedinečný projekt Smysluplnedarky.cz, který na konci roku 2013 přinesl novou formu firemního a klientského dárcovství. LMC tímto projektem přitáhlo jak firemní klienty, tak své zaměstnance k zodpovědnému dárcovství. Ročně umožňuje LMC s. r. o. bezmála 500 neziskovým organizacím bezplatnou inzerci na portálech Prace.cz a Jobs.cz a odborně, ale i finančně podporuje mnoho neziskových organizací. LMC bylo nominováno těmito organizacemi: Nadační fond pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením, Pomocné tlapky o.p.s., Nadační fond Rozum a Cit a ROSA - centrum pro týrané ženy.

Cena za osobní zaujetí - Srdcař roku: 

- Jiří Hrabčuk za svou aktivitu v občanském sdružení MÉDEA Hlinsko, která se zabývá prací s dětmi ze sociálně znevýhodněného prostředí, rizikovou mládeží, dětmi s poruchami chování a dětmi v náhradní rodinné péči. Díky silné angažovanosti pana Hrabčuka se uvedené občanské sdružení stalo jedním z nejvyhledávanějších ve svém oboru činností v Pardubickém kraji.

- Barbora Jindřiška Petrtýlová za mimořádnou výdrž a obětavost, se kterými se již 14 let každou první sobotu v měsíci neúnavně účastní projektu organizace UNICEF Pečení pro děti. Kromě pomoci s realizací akce přímo na místě vytváří a spravuje web projektu, finančně přispívá do fondu UNICEF a jako dobrovolník se účastní i dalších dlouhodobých projektů této organizace.

- Petr Sýkora za osobní nasazení a odvahu, se kterými přistoupil k realizaci unikátního projektu DOBRÝ ANDĚL. Za více než 30 měsíců existence nadačního fondu DOBRÝ ANDĚL pomohl rozdělit více než 1 500 rodinám s nemocnými dětmi téměř 90 milionů korun a umožnil tak více než 27 tisícům dárců zažít radost z dávání. Přínos Petra Sýkory je vyšší než plný pracovní úvazek a mimo jiné je také sám Dobrým andělem a finančně podporuje rodiny s dětmi.

Vítězové ve všech kategoriích budou oznámeni 1. října na slavnostním udílení cen, které se bude konat v rezidenci velvyslance USA.

Strana 1 z 12

Řekli o ceně

mathilda„Vážím si činnosti Nadace VIA a těší mě, že v České republice působí nadace, které podporují rozvoj neziskových organizací a přispívají k postupné obnově filantropie. Ocenění VIA BONA, které jsem přijala od Nadace VIA, považuji za významný okamžik své životní cesty a zároveň i ujištění, že jsem zvolila správný směr. Pevně doufám a věřím, že se stane inspirací a motivací nejen pro mě, ale i pro řadu ostatních.“

hraběnka Mathilda Nostitzová


tabery„Jako novináři se dnes a denně potkáváme s tragickými příběhy, skandály či náročnými problémy. I když se to nezdá, stále častěji se ale také potkáváme s lidmi či organizacemi, které cítí spoluodpovědnost za dění kolem sebe. Svou pomocí pak mohou měnit svět k lepšímu. Ačkoli to většinou nedělají kvůli mediální slávě, je nutné jim věnovat pozornost a ocenit je.“

Erik Tabery, šéfredaktor týdeníku RespektPATRONI  VYHLAŠUJE POD ZÁŠTITOU  PARTNEŘI 


MURIEL ANTON

LIBOR MALÝ

MANŽELÉ VOLÍNOVI

logo

us emb  pm pwc vodafone CS NEW RGB
PRO BONO PARTNEŘI 
acc logo EDUin barva slogan velke logosciodovet  AMSP logo cĚŚesky velke pruhledne
 SMOCR blue_logo
MEDIÁLNÍ PARTNEŘI
hn respekt motejlek TRADE NEWS trademark
logo N.cz barva 2014

ecn